Reštaurácie, denné menu, jedálne lístky, rezervácie | Don Appetit Podmienky kampane: Nový web za super cenu
Spracovávame Vaše osobné údaje, vrátane údajov z cookies a ďalších technológií, za účelom hodnotenia návštevnosti webu, tvorby štatistík, oslovenia nových a existujúcich zákazníkov a ochrany vlastných práv. Máte právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov na hore uvedené účely. V nastavení vášho prehliadača môžete odmietnuť ukladanie cookies. Viac informácií o spracovaní Vašich údajov a Vašich právach nájdete v Informáciách o spracovaní osobných údajov.
clear

Podmienky kampane: Nový web za super cenu

I. Usporiadateľ a technická podpora

1. Usporiadateľom, vyhlasovateľom a prevádzkovateľom kampane je Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava, IČO: 313 966 74. zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 9085/B

 

II. Termín a miesto konania, predmet cenovej výhody

1. Kampaň bude prebiehať v termíne od 1.2.2018 do 30.4.2018. Zvýhodnená cena sa vzťahuje na všetky objednávky služby Webstránka, prijaté do 30.4.2018 o 23:59.

2. Kampaň prebiehať na stránkach www.donappetit.sk a vzťahuje sa na službu poskytovanú portálom Don Appetit – webstránka.

3. Všetci členovia - akceptačné miesta, ktoré v období uvedenom v článku II. Odstavec 1 zrealizujú objednávku služby „Webstránka“, získajú na nimi zvolené obdobie službu „Webstránka“ v plnom rozsahu v cene 9,90 EUR / 1 mesiac. Ponúkané cenové zvýhodnenie je 34 % oproti pôvodnej cenníkovej cene 15 EUR.

 

III. Podmienky účasti

1. Kampaň „Nový web za super cenu“ je určená pre všetkých členov - akceptačné miesta, tzn. reštaurácie s aktívnym profilom na portáli Don Appetit.

3. Akceptačné miesto, ktoré má záujem o web stránku za zvýhodnenú cenu 9,90 EUR bez DPH, si musí túto službu objednať prostredníctvom on-line formulára na obdobie 3, 6, alebo 12 mesiacov, najneskôr do 30.4.2018, 23:59h.

4. Usporiadateľ kampane nezodpovedá za prípadnú technickú chybu, kvalitu dát a obsah, ktoré akceptačné miesto na webstránke uverejní.

5. Zvýhodnená cena sa vzťahuje na použitie jedného z ponúkaných návrhov webov a nezahŕňa obsahovú pomoc zo strany prevádzkovateľa, tzn. akceptačné miesto si plne manažuje a plní obsah webstránky, prevádzkovateľ do tejto činnosti nezasahuje.

6. V prípade, že akceptačné miesto má záujem o pomoc pri budovaní obsahu alebo zabezpečení foto-video dokumentácie, môže osloviť prevádzkovateľa, ktorý jej tieto služby dodá za odplatu podľa cenníka. Dodaniu doplnkových služieb (foto, video, textový obsah) prevádzkovateľom predchádza záväzná objednávka predmetných služieb akceptačným miestom. Bez záväznej objednávky nebudú dané doplnkové služby poskytnuté.

 

IV. Záverečné ustanovenia

1. Odoslaním on-line objednávky, akceptačné miesto – člen, súhlasí so štatútom kampane a vedome poskytuje svoje údaje usporiadateľovi súťaže, resp. prevádzkovateľovi. Informácie, ktoré súťažiaci poskytne, budú použité v obchodných vzťahoch a na marketingové účely. Usporiadateľ súťaže nehradí účastníkom žiadne náklady či prípadnú škodu, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v kampani, resp. v súvislosti s poskytnutou službou v kampani.

2. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo vylúčiť z kampane „Nový web za super cenu“: akceptačné miesta - členov, ktorých aktivita bude naznačovať podvodné, podozrivé alebo neštandardné súťažné správanie.

3. Usporiadateľ kampane „Nový web za super cenu“ si vyhradzuje právo zmeniť tento štatút, alebo súťaž ukončiť podľa vlastného uváženia.

4. Tento štatút vzniká a nadobúda účinnosť dňa 01.02.2018 zaniká dňa 30.04.2018.

V Bratislave, dňa 31.01.2018