Reštaurácie, denné menu, jedálne lístky, rezervácie | Don Appetit Kontakt
Spracovávame Vaše osobné údaje, vrátane údajov z cookies a ďalších technológií, za účelom hodnotenia návštevnosti webu, tvorby štatistík, oslovenia nových a existujúcich zákazníkov a ochrany vlastných práv. Máte právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov na hore uvedené účely. V nastavení vášho prehliadača môžete odmietnuť ukladanie cookies. Viac informácií o spracovaní Vašich údajov a Vašich právach nájdete v Informáciách o spracovaní osobných údajov.
clear

Kontaktujte nás

Up Slovensko, s. r. o.
Korešpondenčná adresa
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
Infolinka klienti: 02/ 32 55 35 50
Infolinka prevádzky: 02/ 32 55 35 33
Fax: 02/ 32 55 35 25

Email: info@donappetit.sk
IČO: 313 966 74
DIČ: 2020321864
IČ DPH: SK2020321864

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 9085/B

Napíšte nám